Malt og Folding kirker har et voksenkor, som består af ca. 15 piger og damer fra 18 års alderen og opefter.

Der øves hver torsdag aften kl. 19.30-21.30

Repertoiret er fortrinsvist kirkeligt, men der vil også være andet repertoire i forbindelse med koncerter

Koret medvirker ved gudstjenester og koncerter 6 gange om året.

Dirigent og korleder er organist Hans Gundesen

Hvis du er interesseret i at synge med, så henvend dig til Hans på tlf 29 39 22 14 eller mail: organist-hans@mail.dk

 

Der er som udgangspunkt ikke optagelsesprøve til koret – men der kan finde en indplaceringsprøve sted. (om man skal synge lyst eller mørkt). Vi er pt. et meget lille kor, hvorfor det er vigtigt, at alle synger rent. Hvis man er i tvivl kan man få en aftale om et møde med Hans Gundesen.