Malt og Folding kirker har et voksenkor, som består af ca. 15 piger og damer fra 18 års alderen og opefter.

Der øves hver onsdag aften kl. 19.00-21.00 inkl.. kaffepause.

Repertoiret er fortrinsvist kirkeligt, men der vil også være andet repertoire i forbindelse med koncerter

Koret medvirker ved særlige gudstjenester og koncerter.

Dirigent og korleder er organist Lene Bordorff.

Hvis du er interesseret i at synge med, så henvend dig til Lene på tlf.  26215333 eller mail: lene.bordorff@gmail.com