Vielse

Aftales i god tid med sognepræsten.

Før vielsen skal brudeparret hos bopælskommunen indhente en prøvelsesattest, som dokumenterer, at parret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.
Prøvelsesattesten afleveres til præsten ved samtalen eventuelt sammen med ansøgning om navneændring.

Parret angiver også navne på to vidner, som er til stede ved vielsen

 

Hvad skal der ske?

Alt om vielse i kirken. Gode ideer, traditioner, salmer, ritualer. Læs Folkekirkens hjemmeside.