Tidstavle for Malt kirke

Tidstavle for Malt kirke

1100 – TALLET Kor og skib er efter møntfund at dømme opført   i 1100-tallet. Døbefont gyldent alter, glasmalerier, sidealtre i skibet.   Nordportal – senere tilmuret med buekvadre, der måske stammer fra kor buen.   Søjleportal i syd. Tympanon bærer latinsk inskription:

PULSATE ET APPERICVR UOBIS  (Bank på, og der   skal lukkes op for jer).

Kvadrestens tårn i vest. Formodentlig opført   få årtier efter kor og skib. Spor af    vestportal.

 

O.     1340 Det gyldne alter, glasmalerierne og muligvis   også kvadrestensalterbordet ødelægges – måske i forbindelse med den kullede   greves terrortogt op gennem Jylland i begyndelsen af 1340.
1492 Klokke – ”Peter Hansen, der mig stpte…”   Omstøbes 1880.
1577 Herredstinget syntes at være flyttet fra Malt   Kirke til Hulvad.
1588 Prædikestol – ”Gud und os alle på denne   øe erlig lefve og salig at døe”:
1590 Kirkeværgerne i Malt beretter til lensmanden   på Koldinghus, ”at tårnet befrygtes at ville falde ned”.
1593 Ny beretning fra kirkeværgerne: Tårnet er   faldet ned (vel kun den øverste del).

Reparation. Allerede 1617 klages der igen.

1600 – TALLET Altertavle. Skal ifølge Kinch være kommet fra   Sct. Catharinæ Kirke i Ribe i bytte for en sølvoblatæske.
1659 Svenskekrig. Som de øvrige sogne på   hærvejsstrøget blev Malt hårdt medtaget. I et halvt år polaklejr på Skudstrup   Mark. Egnen plyndret herfra og smittet med plettyfus.

Landsbyen Estrup kom aldrig på fode igen.  Af Askov’s 10 gårde var kun 3 tilbage.   Noget lignende var tilfældet med Maltbæk.

1682, 12. MAJ Syn. En stor del at tårnet er faldet ned. Tårn   hvælvingen  knust.  4 alen grus i tårnrummet.

(1 alen er: 62,77 cm.) Klokken ligger på   jorden i flere år.

1699, 16. FEBR. Syn. Tårnet repareret; er nu kun 6 alen højere   end skibet. Tårnets tag af fjæl. Kor og skib blytækket. Våbenhuset nævnes.
1743 Indtil 1879 stod der 1743 på kirkens vest   gavl. Formodentlig året for den istandsættelse, hvor tårnet blev skåret ned   til sin nuværende højde.
1878, 5. SEPT. Under aften ringningen brød klokkestolen på   korets gavl  sammen. Klokkeren, den   78-årige Peter Iversen, dræbt.
1879 Tårndelens mure sættes om. Vinduet mod vest og   de 3 vinduer mod syd gøres større. Skifer afløser blyet på nordsiden og   teglen på sydsiden og på våbenhuset. Tagrytter til klokken. På vest gavlen   opsættes årstallet 1879.  8-tallet går   senere i stykker. Smeden  havde kun et   1-tal liggende til at erstatte det med, således  at der nu til besøgendes undren står 1179   på gavlen.
1889 Skibet Hulda skænkes til Malt Kirke af Askov   Højskole. Bygget 1879 til minde om Askov – læreren Poul la Cour’s afdøde   hustru Hulda.
O. 1900 Herremandspulpituret over vest buen nedtages.   Lysekroner.
1927 Restaurering ved arkitekt Aage Bugge, Varde.   Korbuen sættes om. Troels Trier billeder i altertavlen. Imiterede bjælker under   loftsbrædderne (oven over ligger de svære middelalderlige bjælker).
1958 Undersøgelse af korgulvet ved Knud Krogh,   Nationalmuseet. Fragtmenter af det gyldne alter og af glasmalerierne.   Messeklokke. Stolpehuller til stillads. Over 70 mønter, den ældste en Bruno   111 – mønt  (Bruno 111 – greve af   Frisland 1057 – 1083).
1980 – 1984 Restaurering ved arkitekt Alan Havsteen –   Mikkelsen, Ærø. Tårndelens mure sat om. I murkernen  rester af vinduesåbninger mod syd og vest   og døråbning mod nord.
1985 Glasmaleri i vestvinduet af maleren Sven   Havsteen –Mikkelsen. Fremstillet på glarmester Mogens Freses  værksted i København.
1995 Tagrytter og dens bærende konstruktion   restaureres under ledelse af arkitekt Alan Havsteen – Mikkelsen, Ærø.
2004 Der påbegyndes    en omlægning af kirkegården efter plan, udarbejdet af   landskabsarkitekt

Niels Junggreen   Have, Aabenrå.

2010

2. NOV. – 29. NOV.

Kirken er lukket pga. at sydvendte vinduer   restaureres og nyt El. varmeanlæg installeres i kirken under ledelse af   arkitekt Anker Ravn Knudsen, Rødding.
2012 Nyt    skifertag lægges på våbenhuset under ledelse af arkitekt Anker Ravn   Knudsen, Rødding.