Trosbekendelsen

Trosbekendelsen

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og

alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og

jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn,

vor Herre, som er undfanget ved Helligånden,

født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,

korsfæstet, død og begravet, nedfaret til

dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde,

opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders,

den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal

komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige

kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse,

kødets opstandelse og det evige liv.

http://speakingfaithministries.com/wp-content/uploads/2014/08/Leap.jpg

Amen.

Fader vor,

du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen

således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader

vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget

og magten og

æren i evighed!

Amen.