Studiekreds om kirkerummets indretning Malt kirke

Billede 009

Studiekreds om kirkerummets indret-ning i Malt Kirke.

Menighedsrådet i Malt Sogn har gennem længere tid drøftet muligheden for en anderledes brug af Kirke-rummet og hermed indretningen af kirkerummet.

Menighedsrådet vil gerne involvere så mange fra menigheden i processen om indretning af kirkerum-met, så flest muligt får et medejerskab til indretnin-gen og kirken.

Foreløbigt program:

Første møde, onsdag d. 12. marts 2014 i Malt Kirke, kl. 19.00 – 22.00.

1. Arkitekt Mette Viuf Larsen vil give sin mening til kende om de følelser man kan forvente der vil røre sig de tilsted værende personer om kirkerummets indretning.

2. Repræsentant fra Ribe Stift: Oplæg om hvad menighe-den/menighedsrådet har af beføjel-ser/rettigheder for ændringer af kir-kerummets indretning.

 

Andet møde, tirsdag den 25.marts 2014 i Malt Kirke, kl. 19.00 – 22.00

Agner Frandsen skal give et oplæg om:

1. Guldaltre og Malt kirkes kirkerums indretning fra start til reformationen.

2. kirkerummets indretning fra reforma-tionen og til nyere tid for kirker lig-nende Malt Kirke.

3. oplæg om Malt kirkes indretning gennem tiderne til i dag.

 

Lørdag den 5. april 2014 kl. 10.00 til 18.00 Studietur til Jelling Kirke, Østerhåb Kirke og Stilling Kirke – Forslag.

Besøge to ældre kirker, der i vor tid har fået ændret kirkerummets indretning, og en helt ny kirke.

 

Studiekredsen begynder sit arbejde:

Onsdag den 14. maj 2014, kl. 19.00 til 22.00

1. Brain storm: Hvad kunne vi øn-ske os af ændringer, hvad vil vi opnå? Kun fantasien skal sætte grænser.

2. Fra brain storm valg af egnede emner til gennemførelse.

3. Forsøgsvis få lov til at tage alteret væk, og ved hjælp af plancher foto-stater og andet. Demonstrere over nogle uger/måneder hvor ledes de udvalgte vil kunne tage sig ud.

 

Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00 – 22.00.

4. Udvælgelse af de forslag man vil overdrage til Menighedsrådets videre arbejde og beslutning.