FOLDING KIRKE

Link til bogværket Danmarks Kirker online

Læs om Folding kirke – både den nuværende og den forrige i Nationalmuseets optegnelser.

På denne side kommer snarest en gennemgang af Folding kirke.

Kirken er opført i 1898, da den gamle kirke fra middelalderen måtte rives ned. En del af det gamle inventar er genanvendt bl.a. døbefonten fra romansk tid og altertavlen og prædikestolen fra 1634.

 

 

 

 

 

Folding gamle kirke indre

Folding kirke som den så ud indvendig indtil nedrivningen i 1897. Læg mærke til det store herskabspulpitur i nordsiden og prædikestolen, der også er ført frem i kirkerummet på et pulpitur, eller svalegang. Det har gjort kirken meget mørk. Herskabspulpituret er bevaret på Koldinghus. Prædikestolen er stadig i brug i Folding Kirke – dog uden svalegang. Svalegangen kan oprindelig have siddet på tværs i korbuen – et såkaldt Lektorie, hvorfra menigheden er blevet belært. Læg også mærke til, at salmerne er ført på nummertavlen med kridt. To salmer før og to efter prædiken. Der har nok været flere salmer, men de har været “liturgiske” -Lige som vi i dag synger 439 hver gang der er altergang og 448 til barnedåb har man i slutningen af 18’hundrede tallet de fleste steder i Danmark sunget Aleneste Gud i himmerig (også kaldet Gloria-salmen) som første salme hver søndag.