OM MENIGHEDSRÅDSVALG

Fortalt af Hans Peter Boysen

 

I 1629 havde Christian d. 4 udstedt en forordning om Præstens medhjælpere. To mand fra hvert sogn skulle hjælpe præsten med at overvåge menigheden. De skulle sladre om folk der bandede,drak eller forsømte gudstjenesten.   I 1856 forsøgte Kulturminister C. C. Hall at tilskynde til frivillig oprettelse af menighedsråd – men spørgsmålet henstod uløst.

 

Først i 1903 kom der lov om menighedsråd. Kulturminister – med ansvar for kirke, skole, videnskab og kunst -  Jens Christian Christensen –

(blev kaldt I.C. Christensen) født i 1856 gårdmandshjem i Påbøl – Hoven Sogn i Ringkøbing Amt. – den ældste af 9 søskende. I.C Christensen fik kirkelovene  godkendt og stadfæstet den 15. maj 1903.

 

Fredag d. 18. december 1903 var der valg til Malt Menighedsråd, der blev valgt 6 medlemmer:

Lærer Peder Kristian Sørensen. Maltbæk Skole.

Højskoleforstander Ludvig Schrøder Askov.

Lærer Jens Christian Pedersen     Ladelund Landbrugsskole.

Valgmenighedspræst Axel Heinrich Saxtorph  Helweg   Askov.

Sognefoged Jeppe Madsen   Maltbæk.

Gaardejer Jens Peter Jensen   Lille Vindinggaard   Skibelund.

Sognepræst i Malt   Christen Christensen Hjortkjær

 

Kolding Folkeblad 1903 har jeg lånt af Historisk Arkiv Brørup.

Billedet af Menighedsrådet er lånt af Agner Frandsen.