Jeg blev konfirmeret i Malt Kirke 31. marts 1963. Det er nu 50 år siden, så jeg begyndte i januar at samle så mange som muligt den 24. marts i kirken + frokost og lidt hygge bagefter. Det lykkedes kun at samle 5 af konfirmanderne.

Henning Rasmussen skrev til mig – Hej Hans Peter, jeg fik en mail fra Martin Ibsen hvor han fortalte at du ville samle vores gamle konfirmationshold, desværre kan jeg ikke komme til festen.

Jeg fik din mail adresse fra Martin. Jeg har nu boet med familien her i Canada i 35 år. Min kone Birgit og jeg har 4 børn og 9 børnebørn.

Mange hilsner fra Henning

Det blev starten på flere breve frem og tilbage, brevene handler mest om Malt Sogns Historie og da Henning var en af mine gode venner fra skolen vil jeg nu sende et uddrag, som jeg kalder:

Breve fra en skolekammerat

Henning: Er du i gang med at forberede dig på pensionen?. Martin nævnte, at du er optaget af Malt Sogn´s historie, det lyder rigtig spændende – og jeg håber du vil dele med os hvad du finder frem til. For mange år siden, engang jeg var på besøg i Danmark, tegnede min far et lille kort over Malt og satte navne på dem der boede i husene da han var dreng.

Jeg tror jeg måske kan finde kortet, hvis du er interesseret? Der har boet mange interessante mennesker i Malt – og omme i mosen også.

Min bedstefar har fortalt rigtig meget om gamle dage til os da jeg var barn.

Jeg kan især huske at han fortalte at der omme i Malt Mose boede en kone der hed Hanne Behring. Hun gik under navnet ”Hop Hanne”. Hun var, iflg. Det man fortalte en direkte efterkommer af Vitus Behring, ham der opdagede Behring Strædet da han var i russisk tjeneste. Min bedstefar var i Sognerådet en periode i sin yngre dage, han fortalte at de havde en rigtig masse vrøvl med Hanne, jeg husker ikke over hvad.

Hans Peter: Jo jeg har da begyndt at tænke på min pension, men hvis jeg kan vil jeg gerne arbejde 2 år endnu.

Jeg er født 9. december 1948 i Malt Mose, så jeg er jo lidt yngre end dig. Jeg mener du er født 23. oktober. Min interesse for Malt historie begyndte omkring 2009.

Jeg har et kort som Landinspektør Aksel Kjær har tegnet i 1938, men det er kun husene omkring købmanden – ca. 15, hvis du kan finde det kort som din far har tegnet er jeg bestemt interesseret. Jeg har fundet mange spændende ting både billeder og historier, men jeg bruger stadig det meste af min fritid til at samle. Når jeg går på pension vil jeg gerne lave en bog om Malt Sogns historie.

Mange hilsner fra Hans Peter Boysen

Henning: Tak for dit svar og hilsen. Jeg er glad for at du samler materialer og vil skrive om Malt Sogns historie. Det meste af det der hidtil er skrevet er jo om Askov, så jeg synes vi især mangler noget om Malt, Maltbæk og Mosen.

Jeg fandt lige i gemmerne de kort som min far tegnede i 1996 om Malt, Maltbæk og mosen fra tiden omkring 1920. De er meget primitive og skulle altså kun vise hvor de forskellige folk boede. Min bedstefar blev født 1876 og var i sine yngre år karl på mange af gårdene der omkring bl.a. Korsagergård (Schølers gård), Peder Laugesens gård, Bondeses gård og Iversens gaard (Stensmark, som i nyere tid var ejet af Holger Engvang Hansen).

Hvornår mon Estrupmark Skole blev bygget?

Skolernes historie i Malt Sogn kan sikkert fylde et helt kapitel i en sogne historie.
Jeg er ikke klar over hvornår Præstegården er flyttet fra Maltbæk til Malt.

Malt Præstegård

Lad mig vide hvordan det går. Det er en spændende hobby.

Mange hilsner fra Henning

 

 

Henning Rasmussen boede på Gejlholm hans forældre – Jutta og Thomas Rasmussen. Hennings bedstefar var Laurids Rasmussen.

Hans Peter: Hej Henning tak for kortene det var ret spændende. Kortet som din far tegnede over Malt Mose fortsætter, vejen drejer til venstre.

Der var en lille ejendom hvor Peter Møller boede, derefter et lille hus – det er der jeg er født. Derfra gik der en markvej op til Søgård.

Estrup Mark skole blev bygget i 1857. Peder Pedersen (født 1823 i Lindknud) var den første lærer på skolen – fra 1857 til 1884.

Peter Christian Andersen Mejer var lærer fra 1884 – 1907. (hans søn Jes Lorentz Mejer var graver i Malt fra 1935 – 1962).

Fra 1884 og fremover var førstelæren på Estrup Mark også kirkesanger i Malt Kirke.

Fra 1907 – 1940. – Magnus Karl Andersen. Fra 1940 – 1950 Carl Jensen.

Magnus Ingemann Pedersen kom i slutningen af 1950. Torsdag den 7. januar 1954 var første skoledag for Askov Malt Skole. Ingemann Pedersen flyttede med som førstelærer.

Estrup Mark Skole fortsatte som Malt Forskole med Signe Velling som lærerinde til sommerferien 1969. Altså skole i 97 år – derefter forskole i 15 år.

Malt Præstegård blev bygget 1869 – 1870. Den 12. oktober 1870 blev der afholdt syn. Synsprotokollen oplyser, at den nyopførte Præstegård består af et stuehus 41 alen lang, 14 alen og 6 tommer bredt (25,70 m x 8,92 m ca. 229,25 m²) samt en staldlænge og et ladehus med vognremise, begge 15 fag lange og 11 alen og 9 tommer brede. (25,70 m x 7,11 m ca. 182,70 m²). Desuden planering, gravning af en 7 alen dyb brønd (ca. 4,4 m) samt plantning af træer i haven syd for stuehuset samlet pris 6409 rigsdaler og 35 skilling (ca.12818 kr. 72 øre)

Den første præst i Malt Præstegård var Theodor Julius Dorcheus. I 1871 blev han afløst af Jens Kristian Terkildsen.

Jeg har lige tegnet et kort over Malt Mose som det var i 1957, det er det år hvor vi flyttede til Malt.

Jeg sender kortet med.

Venlig hilsen Hans Peter Boysen

 

Kort over Malt Mose 1920

 

      Store August               -                  Jens FrisKort over Malt Mose 1920

Asmus Johansen         -                  Hartvig Hansen

Tidligere smedie   -             Thomas Kvist

 

 

Billeder fra Malt Mose 1957

 

 

 

1. Else og Otto Boysen efter 20. maj Anne og Peter Klausen

1. Else og Otto Boysen, efter 20. maj Anne og Peter Klausen.

2 Marie og Peter Møller

2. Marie og Peter Møller.

 

 

3. Dagmar og Viggo Pedersen

3. Dagmar og Viggo Pedersen

4. Frida og Aage Johansen

5. Frida og Aage Johansen

 

5. Ingrid og Kristian Sørensen

Ingrid  og Kristian Sørensen

6. Laurette og Marinus Kjær

Laurette  og Marinus Kjær

 

 

Søgård - Ellen og Kristian Pedersen

Søgård     – Ellen og Kristian Pedersen

1.   Else og Otto Boysen                           2.   Marie og Peter Møller

3.   Dagmar og Viggo Pedersen                4.   Karen Paaske

5. Frida og Aage Johansen 6. Johanne og Siegurd Madsen

7.    Ingrid og Kristian Sørensen              8.   Laurette og Marinus Kjær

9.   Grethe og Eskild Skov                       10.  Mary og Anker Truesen

11.  Vandværk

12.  Mosegård – Kathrine og Peter Laugesen

13.  Gramsmindegård – Ester og Emanuel Thomsen

14.  Anne og Marius Nielsen

15.  Søgård – Ellen og Kristian Pedersen

16.  Estrupmark Skole

Jeg skriver stadig sammen med Henning Rasmussen fra Canada – og jeg samler stadig på historier og billeder fra Malt. Jeg vil slutte denne beretning med at nævne at    Malt Præstegård fungerede som Præstegård i 100 år.        Følgende præster har boet i Malt.                     Theodor Julius Dorcheus

1871 – 1881 Jens Kristian Terkildsen.

1881 – 1886 Rasmus Schandorff Hansted.

1886 – 1892 Jørgen Nissen

1892 – 1902 Hans Rasmussen

1902 – 1913 Christen Christensen Hjortkjær .Fra 1910 var Hjortkjær desuden provst

1914 – 1942 Jacob Witt Hansen

1943 – 1970 Gudmund Kjelstrup