Forsamlingshuset i Malt

1864 fra Dybbøl skanser efter slaget

50 år efter – søndag aften den 8. marts 1914 havde Malt Sogns demo- kratiske Forening indbudt sognets 16 veteraner med hustruer til en fest i Malt forsamlingshus og over 200 af sognets beboere var mødt for at være med til at hædre disse gamle krigere. 14 veteraner var mødt

Ole Damkjær, Baunborg. Th. Klingenberg, Malt Mose. Søren Lauridsen, Askov. Otto Hansen, Estrup Skov. Niels Mortensen, Askov Mark. Kristian Kjeldsen, Askov. Hans Askov, Estrup Mark. Nicolaj Kristensen, Skibelund. Niels Jensen, Askov. Niels Kristensen, Askov. Christian P. Hansen, Estrup Mark. Hans Mikkelsen, Skibelund. Jens Chr. Eskesen, Folding og Niels Julius Nielsen, Askov.

Malt Forsamlingshus blev opført i 1887 efter at det økonomiske grundlag var skabt ved aktie tegning i sognet. Ved et møde torsdag den 21. januar oplyses, at der var tegnet et beløb på 1365 kr. Det var udslag af Holger Begstrups pioner arbejde, 3. december 1886 holdt han foredrag på Estrup Mark Skole om Demokratisk Forenings opgaver, hvortil hørte oprettelse af et Forsamlingshus. Der blev dannet et byggeudvalg der 9. februar 1887 overdrog Andreas Andersen Askov, og Niels Pedersen, Dalhus at bygge Forsamlingshuset. Det var færdig til indvielse den 2. oktober.

Der var 200 til festen. Poul La Cour, Pastor Jørgen Nissen og Holger Begtrup holdt talerne. Huset havde kostet lidt over 2100 kr. Den første generalforsamling blev holdt 7. oktober. Følgende blev valgt til bestyrelse: Købmand C. Petersen. Holger Begstrup. Niels Hansen Malt. Ebbe Ebbesen, Sønderskov Mølle. Og Kresten P. Malt. –  1889 ved generalforsamling blev der valgt 4 nye til bestyrelsen. Knud Petersen, Skibelund. Fotograf Jørgensen, Askov. Jeppe Baagø og Nis P. Svendsen, Maltbæk. Kresten P. Pedersen, Malt blev genvalgt. Kort efter blev der på et møde vedtaget hvad huset bør benyttes til: Foredrag – oplæsning – dilettant forestillinger – gymnastik – danseskole – juletræsfest – bankospil – desuden var det jo rart med et lokalt samlingssted når f.eks. en familiebegivenhed skal fejres og pladsforholdende i hjemmet ikke slår til.

Høstgilder blev der også holdt, efterhånden som tilbygning af køkkenet – en større sal – og garderobe m.v. gjorde det muligt, blev der holdt mange bryllup og sølvbryllups fester.

Det der længst har været holdt i live er gymnastik og danseskole. Men den fællesskabsfølelse, som engang holdt sammen på sognets folk holdt ikke evigt. Malt Forsamlingshus var bygget klods op ad diget til Kirken, tæt på forsamlingshuset var Malt Kirkehus.

Juni 1962 fortalte Pastor Kelstrup, at Malt Kommune havde henvendt sig til Menighedsrådet, om Kirken ville skænke grunden, så forsamlingshuset kunne rives ned og en omtalt vejregulering og parkeringsplads blive indrettet. Menighedsrådet vedtog at skænke grunden med den betingelse at den ikke måtte bebygges. I 1963 blev der besluttet at både Malt Forsamlingshus og Kirkehus skulle rives ned når der var penge til vejregulering og parkeringsplads. Det ville desuden gi fri udsyn til den gamle Kirke.

1965 under nedbrydningen af Forsamlingshuset blev der fundet et bræt. Inskriptionen lyder:

Og det var i de tider da Estrup Regjerede ud i Danmark, at gode Demokrater i Maltbæk rejste dette hus, for her at kunne samles og tage vare på Tidernes Tegn Skrevet den dag, da Aage Lefolii holdt Kjæft som var den 9de Juli 1887 med særdeles Agtelse for de kommende Slægter. Jørgen Rasmussen Askov.

Den 9 juli 1887 – sandsynlig den dag der var rejsegilde på Malt forsamlingshus.

Dermed svanesangen om et bygningsværk som var samlingssted for Malt Sogn i ca. 75 år.

Fortalt af Hans Peter Boysen

BILLEDER :

Avisudklip fra 1864

Veteranfest i forsamlingshuset

Forsamlingshuset kort før nedrivning.­

Sølvbryllupsfest 1959

Børnegymnaster  1929 – 30