I sognene Malt og Folding er der udover gudstjenesterne forskellige andre arrangementer …

Vi har:

-Voksenkor som øver hver onsdag

-Litteraturkreds som mødes hver sidste mandag i måneden

-Kristen fordybelsesgruppe som mødes en gang i måneden

-Babysalmesang

-Salmecafe

-Foredrag

-Sogneudflugt

og meget andet.