I sognene Malt og Folding er der udover gudstjenesterne forskellige andre arrangementer …

Vi har 3 forskellige kor: