I sognene Malt og Folding er der udover gudstjenesterne forskellige andre arrangementer …

Vi har:

  • Voksenkor som øver onsdage i Folding konfirmandstue
  • Børnekor ved Malt kirke med korprøver i Askov-Malt skolens dejlige musiklokale
  • Litteraturkreds som mødes hver sidste mandag i måneden
  • Kristen fordybelsesgruppe som mødes en gang i måneden
  • Babysalmesang – skiftevis i Folding kirke (forår) og Johanneskirken i Brørup (efterår)
  • Salmecafe i vinterhalvåret okt.-marts i Folding kirke og graverhus
  • Musikalsk legestue i Malt kirke
  • Foredrag
  • Sogneudflugt

og meget andet…

Læs mere om de forskellige aktiviteter her på siden ved at klikke på det ønskede arrangement i “rullegardinet” fra menulinje punktet “Praktisk/Kirkeliv” øverst.