Fødsel

Når et barn bliver født indberetter jordemoderen fødslen elektronisk til sognepræsten.
Er forældrene ikke gift og ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet skal dette erklæres inden 14 dage på Borger.dk med nem-id.

Dette er en grundregistrering af personer, som skal foretages af alle uanset religion og overbevisning.