Er forældrene gift med hinanden indberetter jordemoderen fødslen elektronisk til sognepræsten.
Er forældrene ikke gift og ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet skal dette erklæres inden 14 dage på blanketten “Omsorgs- og ansvarserklæring” som sendes til: Sognepræsten, Folding kirkevej 4a, 6650 Brørup.

Dette er en grundregistrering af personer, som skal foretages af alle uanset religion og overbevisning.

Anmeldelsen kan også ske elektronisk på www.personregistrrering.dk med NemID