Dåb

BarnedåbBåde spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken. Enhver, der bliver døbt i folkekirken, bliver derved medlem af den.

Når et barn døbes senest 6 måneder efter fødslen, kan navngivning af barnet ske ved dåb.

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræsten i det sogn, hvor I ønsker, at dåben skal finde sted. Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du ligeledes henvende dig til sognepræsten i det sogn, hvor du ønsker, at dåben skal finde sted.

Tidspunktet aftales med sognepræsten. Præsten kommer ud til en dåbssamtale eller samtalen kan foregå i præstegården.
Forældrene vælger 3-5 faddere, som er døbt med en kristen dåb.

I Folding kirke er der mulighed for lørdagsdåb én gang i kvartalet. Se datoer for lørdagsdåb i kalenderen.

Læs meget mere om dåb her.

Hvorfor gør vi sådan, hvad betyder ordene, hvad synger vi og ikke mindst, hvad betyder dåben.