Kirkekor

for børn og voksne

Malt-Folding Damekor synger igen på nye vers fra onsdag 5. september i Folding Præstegård fra kl. 19-21 ca. inkl. café latter pause. 

Billedresultat for clipart kor

Børnekor forløb ved Malt og Folding kirke – øve sted i musiklokalerne på hhv. Askov-Malt skole og Brørupskolen.

Kirken tilbyder et lille korforløb om foråret på Askov-Malt skole og om efteråret på Brørupskolen.

Korprøverne vil ligge lige efter skoletid.

Vi synger 5 gange i alt og de børn, der melder sig til korsang skal medvirke ved en familiegudstjeneste som afslutning. 

Det er vigtigt man kommer til alle korprøverne!!

Vi skal bl.a. varme vore stemmer op, lære salmer, også synge andre ting og klappe rytmer.

Det er gratis, at gå til kor.

Husk: kor og glad følges ad…

Næste forløb annonceres her på siden…

På vegne af Malt og Folding menighedsråd

 

Lene Bordorff

Organist – 2621 5333.