Bor jeg i sognet

Malt og Folding Sogne er skabt allerede tilbage i vikingetiden og har haft administrativ betydning siden 1100 tallet. Men samfundet har ændret sig meget i årenes løb. Således er Brørup opstået omkring jernbanen i 2. halvdel af 1800’tallet, og har strakt sig ind i Folding Sogn. Og Malt Sogn er i nyere tid blevet gennemskåret af en motorvej, så en del af sognet faktisk ligger nord for motorvejen.

Folding sogn:

Folding-sogn-kort-620x536

Malt sogn

malt-sogn-kort-620x512

 

Spørgeskema

Dit navn (frivilligt)

Din e-mail (frivilligt)

Det klassiske gudstjenestetidspunkt er søndag formiddag. Er der et andet tidspunkt som passer bedre? –hvornår?

kl. 14.00kl. 17.00kl. 19.00

Vi har eksperimenteret med hverdags-gudstjenester undertiden med særligt tema. Har det din/jeres interesse?
Hvilket tidspunkt passer bedst?

onsdag kl. 17.00onsdag kl. 19.00torsdag kl. 17.00torsdag kl. 19.00

Har du været til en gudstjeneste eller haft en oplevelse i kirken, som du gik glad hjem fra? Hvad gjorde indtryk på dig?

Har du hørt om aktiviteter andre steder, som du synes vi skal have hos os? – hvilke?

Vil du være med til at:

stable arrangementer på benenedeltage idégruppehjælpe med madlavning til fælles spisning?pynte kirken ved særlige lejlighederlæse bibeltekster ved særlige gudstjenesterhave kontakt til en udenlandsk menighed

Oplys navn, tlf. mail og bopæl

Vi laver mange temagudstjenester og arrangementer i kirken og præstegården, sæt mærke ved det, du gerne vil deltage i

Familiegudstjeneste,Børnegudstjeneste,Langfredagsmesse,Ungdomsgudstjeneste,Friluftsgudstjeneste,Stillegudstjeneste,Alle Helgens gudstjeneste (mindegudstjeneste for de døde),Gudstjeneste m. gæsteprædikant,koncerter, aftensang/-andagt,De Ni Læsninger,Foredrag,Litteraturkreds,Åndelig Dannelses gruppe,Udflugt,FastelavnsgudstjenesteSommergudstjeneste med kaffe i præstegårdshaven

Hvor mange er der i din husstand:

antal børn under 16

antal voksne under 40

antal voksne over 40

Har du et ønske om at vide, at der kommer andre i kirke? Feks. via SMS, Facebook eller telefonkæde
Gerne via

Bor du i

Folding SognMalt SognBrørup SognAndet SognVed ikke

Studiekreds om kirkerummets indretning Malt kirke

Billede 009

Studiekreds om kirkerummets indret-ning i Malt Kirke.

Menighedsrådet i Malt Sogn har gennem længere tid drøftet muligheden for en anderledes brug af Kirke-rummet og hermed indretningen af kirkerummet.

Menighedsrådet vil gerne involvere så mange fra menigheden i processen om indretning af kirkerum-met, så flest muligt får et medejerskab til indretnin-gen og kirken.

Foreløbigt program:

Første møde, onsdag d. 12. marts 2014 i Malt Kirke, kl. 19.00 – 22.00.

1. Arkitekt Mette Viuf Larsen vil give sin mening til kende om de følelser man kan forvente der vil røre sig de tilsted værende personer om kirkerummets indretning.

2. Repræsentant fra Ribe Stift: Oplæg om hvad menighe-den/menighedsrådet har af beføjel-ser/rettigheder for ændringer af kir-kerummets indretning.

 

Andet møde, tirsdag den 25.marts 2014 i Malt Kirke, kl. 19.00 – 22.00

Agner Frandsen skal give et oplæg om:

1. Guldaltre og Malt kirkes kirkerums indretning fra start til reformationen.

2. kirkerummets indretning fra reforma-tionen og til nyere tid for kirker lig-nende Malt Kirke.

3. oplæg om Malt kirkes indretning gennem tiderne til i dag.

 

Lørdag den 5. april 2014 kl. 10.00 til 18.00 Studietur til Jelling Kirke, Østerhåb Kirke og Stilling Kirke – Forslag.

Besøge to ældre kirker, der i vor tid har fået ændret kirkerummets indretning, og en helt ny kirke.

 

Studiekredsen begynder sit arbejde:

Onsdag den 14. maj 2014, kl. 19.00 til 22.00

1. Brain storm: Hvad kunne vi øn-ske os af ændringer, hvad vil vi opnå? Kun fantasien skal sætte grænser.

2. Fra brain storm valg af egnede emner til gennemførelse.

3. Forsøgsvis få lov til at tage alteret væk, og ved hjælp af plancher foto-stater og andet. Demonstrere over nogle uger/måneder hvor ledes de udvalgte vil kunne tage sig ud.

 

Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00 – 22.00.

4. Udvælgelse af de forslag man vil overdrage til Menighedsrådets videre arbejde og beslutning.