Adresser

Sognepræst (kirkebogsfører)

Anna S. Jensen                               Anna på prædikestol 2

Folding Kirkevej 4 A
6650 Brørup
Telefon: 75383391
E-mail: ansj@km.dk

Træffes efter aftale. Fredag er fast fridag.

Ved ferier mm. passes embedet af sognepræsterne i Brørup Telefon:  Inge Bach 74848114 og Helle Nørby Jensen 75388031-21467831

Graver ved Malt kirke:
Gitte Nygaard Jensen
Telefon: 30529865
Træffetid: 10.00-10.30 tirsdag-fredag

Graver ved Folding kirke:
Lisbet Hansen
Telefon: 75 38 14 84
Træffes: tirsdag-fredag

Organist

Lene Bordorff

Telefon 2621 5333 e-mail: lene.bordorff@gmail.com

Menighedsrådet i Malt
Peter Garde(Formand og kontaktperson)

Ludvig Schrøders Vej 7b

Askov – 6600 Vejen

tlf: 40386135 e-mail: garde@c.dk

Lone Knudsen Hemmsen (Næstformand)
Skibelund Krat 2
6600Vejen
Erik Lauridsen (Kirkeværge)
Ladelundvej 87
6600Vejen
Kim Skov Jensen (Menigt medlem)
Kongeåvej 51
6600 Vejen
Nina Lauridsen (Kasserer)
Baslund 135
Askov
6600 Vejen
 
Menighedsrådet i Folding
Rigmor Bruun (Formand og kontaktperson)
Folding Kirkevej 66650 Brørup tlf. 40848069e-mail: marielund2000@bbsyd.dk
Claus Ludvig Jørgensen (Næstformand)
Ribevej 59
6650 Brørup
Helle Conradsen (Kirkeværge)
Vælding Bjergvej 7
6650 Brørup
Eva Storm Jørgensen

Vesterled 57

6650 Brørup (Menigt medlem)

Birte Jensen (Kasserer)
Vælding Bjergvej 25
6650 Brørup
Anne Sofie Kjær (Menigt medlem)
Ribevej 52
6650 Brørup