Sognepræst (kirkebogsfører)

Anna S. Jensen                               Anna på prædikestol 2

Folding Kirkevej 4 A
6650 Brørup
Telefon: 75383391
E-mail: ansj@km.dk

Træffes efter aftale. Fredag er fast fridag.

Ved ferier mm. passes embedet af sognepræsten i Føvling

Telefon: 75398003

Graver ved Malt kirke:
Gitte Nygaard Jensen
Telefon: 30529865
Træffetid: 10.00-10.30 tirsdag-fredag

Graver ved Folding kirke:
Lisbeth Hansen
Telefon: 75 38 14 84
Træffetid: 10.00-10.45 tirsdag-fredag

Organistvikar

Karen Hansen

Telefon 76 60 00 30

Menighedsrådet i Malt
Peter Garde(Formand)
Ludvig Schrøders Vej 7bAskov6600 Vejen
Lone Knudsen Hemmsen (Næstformand)
Skibelund Krat 2
6600Vejen
Erik Lauridsen (Kirkeværge)
Ladelundvej 87
6600Vejen
Kim Skov Jensen (Kasserer)
Kongeåvej 51
6600 Vejen
Claus AaltonenBirkevænget 12Askov6600 Vejen
Menighedsrådet i Folding
Rigmor Bruun (Formand)
Folding Kirkevej 66650 Brøruptlf. 40848069
Claus Ludvig Jørgensen (Næstformand)
Ribevej 59
6650 Brørup
Helle Conradsen (Kirkeværge)
Vælding Bjergvej 7
6650 Brørup
Eva Storm JørgensenVesterled 576650 Brørup
Claus Ludvig Jørgensen (Kontaktperson)
Ribevej 59
6650 Brørup
Anne Sofie Kjær (Menigt medlem)
Ribevej 52
6650 Brørup
Birte Jensen (Kasserer)
Vælding Bjergvej 25
6650 Brørup