Adresser

Sognepræst (kirkebogsfører)

Anna S. Jensen                               Anna på prædikestol 2

Folding Kirkevej 4 A
6650 Brørup
Telefon: 75383391
E-mail: ansj@km.dk

Træffes efter aftale. Fredag er fast fridag.

Ved ferier mm. passes embedet af sognepræsten i Føvling

Telefon: 75398003

Graver ved Malt kirke:
Gitte Nygaard Jensen
Telefon: 30529865
Træffetid: 10.00-10.30 tirsdag-fredag

Graver ved Folding kirke:
Lisbet Hansen
Telefon: 75 38 14 84
Træffetid: 10.00-10.45 tirsdag-fredag

Organist

Lene Bordorff

Telefon 26215333 e-mail: lene.bordorff@gmail.com

Menighedsrådet i Malt
Peter Garde(Formand)
Ludvig Schrøders Vej 7b Askov

6600 Vejen

tlf: 40386135 e-mail: garde@c.dk

Lone Knudsen Hemmsen (Næstformand)
Skibelund Krat 2
6600Vejen
Erik Lauridsen (Kirkeværge)
Ladelundvej 87
6600Vejen
Kim Skov Jensen (Kasserer)
Kongeåvej 51
6600 Vejen
Claus AaltonenBirkevænget 12

Askov

6600 Vejen

Menighedsrådet i Folding
Rigmor Bruun (Formand og kontaktperson)
Folding Kirkevej 66650 Brørup tlf. 40848069

e-mail: marielund2000@bbsyd.dk

Claus Ludvig Jørgensen (Næstformand)
Ribevej 59
6650 Brørup
Helle Conradsen (Kirkeværge)
Vælding Bjergvej 7
6650 Brørup
Eva Storm JørgensenVesterled 576650 Brørup
Claus Ludvig Jørgensen (Kontaktperson)
Ribevej 59
6650 Brørup
Anne Sofie Kjær (Menigt medlem)
Ribevej 52
6650 Brørup
Birte Jensen (Kasserer)
Vælding Bjergvej 25
6650 Brørup