Ny organist?               

Organist ved Malt og Folding Kirker, Malt Provsti, Ribe Stift

Malt Folding Pastorat søger en organist, der i tæt samarbejde med vores sognepræst, sognets 2 menighedsråd og øvrige medarbejdere, kan videreudvikle sognets tradition for et højt musikalsk niveau.

Vi ønsker en engageret og alsidig organist, som kan understøtte vores aktive kirkeliv, igangsætte musikalske aktiviteter og koncerter, både orgel og rytmisk musik, og genstarte voksenkor og på sigt børnekor.

De følgende kvalifikationer og erfaringer vil vi vægte hos vores nye organist:

 • Du har relevant faglig baggrund som organist med sans for kirkens liturgi.
 • Du har lyst til forsat at udvikle din musikalske faglighed.
 • Du har dokumenterede samarbejdsevner og er fleksibel i din tilgang til arbejdet.
 • Du kan varetage genopbygning af kor samt korledelse, og koordinere disse med andre musikere.
 • Du værdsætter at være en del af en arbejdsplads med en bred vifte af forskelligartede opgaver.
 • Du er tillidsvækkende og har et godt humør.
 • Du har erfaring med IT, og kan redigere kirkens hjemmeside.

Stillingen er på 37 timer pr uge, og ønskes besat snarest muligt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelsen sker ved Malt Menighedsråd og Folding Menighedsråd, Malt Provsti, Ribe Stift.

Organistens arbejde omfatter bl.a.

 • Højmesse, gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter i kirkerne samt plejehjemsgudstjenester.
 • Genopbygning af voksenkor, og på sigt børnekor.
 • Planlægning af sognenes koncert- og musikaktiviteter i tæt samarbejde med menighedsrådenes arrangementsudvalg.
 • Musikledsagelse til fællessang ved sognemøder, arrangementer og babysalmesang.
 • Deltagelse i konfirmandforberedelse og minikonfirmandernes aktiviteter.
 • Afholdelse af Alsang/fællessang.

Vi tilbyder:

 • Orglet i Folding Kirke er et Bruno Christensen og Sønner med 14 stemmer, to manualer og svelleværk bygget og intoneret i 2011.
 • Orglet i Malt Kirke er et Markussen og Søn med 8 stemmer.
 • Et rigtigt godt samarbejde med sognepræsten, de to menighedsråd, kirkesangerne og de øvrige ansatte.
 • Klaver i begge kirker.
 • Eget kontor med nødvendigt IT-udstyr i Graverhuset ved Folding Kirke.

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse af en kirkemusiker er omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisation af 2010(LC/CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkepersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådene og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62. 884,45 kr. /nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør Kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

OK tillæg på 937.75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn samt rådighedstillæg er angivet for en fuldtidsstilling og skal kvoteres i overensstemmelse med den aktuelle stillings ansættelsesbrøk.

Der vil være 3 mdrs. prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist:

Mandag d. 15.2. 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes afholdt d. 26. og 27. februar.

Du kan kontakte sognepræst Anna Jensen for yderligere spørgsmål til stillingen på mail: ansj@km.dk eller på tlf. tlf: 40863391.

 

BETTINAS BABYSALMESANG 2021 – læs mere under menu linjen, hvor den nye folder er tilgængelig med oplysning om tid og sted.

*********